Als klant heeft u recht op garantie, onder het geldend recht op het moment van aankoop, op alle fabrieksfouten in het ontwerp of materialen die naar voren komen bij normaal gebruik.

Behoud van de garantie vereist documentatie in de vorm van een geldig bewijs van aankoop en dat het product nieuw gekocht was. Een geldig bewijs van aankoop is een ontvangstbewijs dat aan geeft welk product gekocht is, de datum van aankoop en de prijs.

Gooi daarom uw aankoopsbewijs niet weg.

 

Onderhoud en reparatie van Europe Magic Wand

Mocht u - onverwachts - problemen hebben met uw EMW welke worden gedekt door de garantie, neem dan contact op met de dealer met een omschrijving van het defect en de informatie van uw aankoopbewijs.

Europe Magic Wand  Shop / Magic Wand Shop zal vervolgens naar eigen inzicht voor reparatie of vervanging van een defect mechanisch of elektrisch onderdeel zorgen of het gehele toestel met een vergelijkbaar model vervangen.

Als Europe Magic Wand  Shop / Magic Wand Shop beoordeelt dat onderhoud of reparatie nodig is, moet het product worden geretourneerd, veilig verpakt en dient een kopie van het aankoop bewijs te worden bijgevoegd.

Europe Magic Wand  Shop / Magic Wand Shop is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade tijdens het transport.

 

Garantiebeperkingen

- De garantie vervalt wanneer enige onbevoegde service, reparatie en

  aanpassingen zijn gemaakt aan het product.

- Schade veroorzaakt door opzettelijk of onopzettelijk misbruik, een ongeval,

  gebrek aan verzorging en onderhoud wordt niet gedekt.

  Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onjuiste elektrische installatie,

  spanning of netspanning.

- Schade veroorzaakt tijdens het transport en de kosten van vervoer en de

  doorvoer wordt niet gedekt.

- Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Bij commercieel

  gebruik vervalt de garantie.

- Alleen producten gekocht en gebruikt in Europa vallen onder de garantie.

 

Indien u vragen heeft over het bovenstaande stuur ons een e-mail.